Xem ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 4 năm 2023

Xem ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 4 năm 2023
Xem ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 4 năm 2023
Chia Sẻ Bài Viết - Lh Báo Giá 0888 600 700 - 0849 700 800

Hướng dẫn xem ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 4 năm 2023Chon ngày nhập trạch là công việc vô cùng quan trọng khi bạn chuyển về nhà mới làm hay chuyển vào nhà chung cư ở. Cha ông ta đã có câu “an cư lập nghiệp” nên gia chủ cần thiết phải xem xét kỹ ngày tốt chuyển về nhà mới. Dưới đây là phần hướng dẫn các bước xác định ngày tốt nhập trạch trong tháng theo tuổi gia chủ.

Xem ngày tốt chuyển nhà nhanh chính xác nhất
Xem ngày tốt chuyển nhà nhanh chính xác nhất
Tháng 4 năm 2023 vướng vào tháng 3 âm lịch có tiết Thanh Minh, số ngày tốt chuyển nhà khá ít. Dưới đây là danh sách những ngày tốt nhất bạn nên lựa chọn nếu có kế hoạch thay đổi nơi ở trong tháng này.

Thứ bảy, Ngày 1/4/2023

Âm lịch: 11/2/2023
Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Xuân phân
Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Nam (Tốt), Hỷ thần: Đông Bắc (Tốt), Hạc thần: Bắc (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi

Chủ Nhật, Ngày 2/4/2023

Âm lịch: 12/2/2023
Ngày: Canh Dần, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Xuân phân
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Tây Nam (Tốt), Hỷ thần: Tây Bắc (Tốt), Hạc thần: Bắc (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

Thứ Hai, Ngày 3/4/2023

Âm lịch: 13/2/2023
Ngày: Tân Mão, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Xuân phân
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Tây Nam (Tốt), Hỷ thần: Tây Nam (Tốt), Hạc thần: Bắc (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ Ba, Ngày 4/4/2023

Âm lịch: 14/2/2023
Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Xuân phân
Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Tây (Tốt), Hỷ thần: Nam (Tốt), Hạc thần: Bắc (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần, Bính Tuất

Thứ Tư, Ngày 5/4/2023

Âm lịch: 15/2/2023
Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Thanh Minh
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Tây (Tốt), Hỷ thần: Đông Nam (Tốt), Hạc thần: Tại thiên (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, Đinh Hợi

Thứ Năm, Ngày 6/4/2023

Âm lịch: 16/2/2023
Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Thanh Minh
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Đông Nam (Tốt), Hỷ thần: Đông Bắc (Tốt), Hạc thần: Tại thiên (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Canh Thân

Thứ Sáu, Ngày 7/4/2023

Âm lịch: 17/2/2023
Ngày: Ất Mùi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Thanh Minh
Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Đông Nam (Tốt), Hỷ thần: Tây Bắc (Tốt), Hạc thần: Tại thiên (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ bảy, Ngày 8/4/2023

Âm lịch: 18/2/2023
Ngày: Bính Thân, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Thanh Minh
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Đông (Tốt), Hỷ thần: Tây Nam (Tốt), Hạc thần: Tại thiên (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Chủ Nhật, Ngày 9/4/2023

Âm lịch: 19/2/2023
Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Thanh Minh
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Đông (Tốt), Hỷ thần: Nam (Tốt), Hạc thần: Tại thiên (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất Mão, Quý Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi

Thứ Hai, Ngày 10/4/2023

Âm lịch: 20/2/2023
Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Thanh Minh
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Bắc (Tốt), Hỷ thần: Đông Nam (Tốt), Hạc thần: Tại thiên (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn

Thứ Ba, Ngày 11/4/2023

Âm lịch: 21/2/2023
Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Thanh Minh
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Nam (Tốt), Hỷ thần: Đông Bắc (Tốt), Hạc thần: Tại thiên (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân Tỵ, Đinh Tỵ

Thứ Ba, Ngày 18/4/2023

Âm lịch: 28/2/2023
Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão, Tiết: Thanh Minh
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Đông (Tốt), Hỷ thần: Tây Nam (Tốt), Hạc thần: Tại thiên (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu Tý, Canh Tý

Chủ Nhật, Ngày 30/4/2023

Âm lịch: 11/3/2023
Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão, Tiết: Cốc vũ
Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Mãn
Hướng xuất hành: Hướng tài thần: Bắc (Tốt), Hỷ thần: Đông Nam (Tốt), Hạc thần: Đông (Xấu)
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính Tý, Giáp Tý

Lưu ý khi xem ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2023

Dọn nhà trọn gói Liên Minh Sài Gòn
Dọn nhà trọn gói Liên Minh Sài Gòn
Theo quan niệm của ông cha ta ngày xưa, trong ngày nhập trạch bạn nên bật sáng tất cả bóng đèn, xả tất cả các vòi nước. Mục đích là để tăng thêm nguồn sinh khí mới cho ngôi nhà như vậy mọi thứ sẽ hanh thông.
Khi về nhà mới, chủ nhà cầm theo bài vị phải là người bước vào nhà đầu tiên, sau đó các thành viên khác trong gia đình sẽ cầm đồ cúng và tiền vàng vào sau. Điều này thể hiện sự kính trọng với tổ tiên, mang lại sự giàu có và sung túc. Hơn nữa, trong ngày nhập trạch gia chủ nên chọn ra những khung giờ có nhiều sinh khí tốt như buổi sáng hoặc buổi chiều để thực hiện nghi lễ.
Trên đây là những ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2023 mà Ngaydep.net gửi tới bạn. Hãy chọn ngay cho mình một ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2023 để giúp mọi sự bình an và may mắn. Chúc bạn có một ngày nhập trạch vạn sự như ý.

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI LIÊN MINH SÀI GÒN

👉 Mã số thuế: 0312195467

👉 Hotline 0888 600 700 – 0849 700 800 – Zalo 0903 164 103

👉 Tài khoản số: 1604201024070 Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn – CNPhú Nhuận.
 

 

 
5/5 - (9 bình chọn)